આણંદ

આણંદ શહેરમાં પ્રવેશવાના તમામ માર્ગો પર કોરોના પરીક્ષણ હાથ ધરાયું

આણંદ શહેરમાં કોરોના વિસ્ફોટ થયો હોય તેમ કોરોનાના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. જેને લઈને તંત્ર દ્વારા આણંદ શહેરમાં પ્રવેશવાના તમામ માર્ગો પર કોરોના પરીક્ષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે અને શહેરમાં પ્રવેશતા અન્ય જીલ્લાના નાગરીકોનું કોરોના પરીક્ષણ કરી તેઓનો નેગેટીવ રીપોર્ટ આવે ત્યારબાદ જ શહેરમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. મળતી વિગતો અનુસાર આણંદ શહેરમાં દિવાળી બાદ કોરોના પોઝીટીવના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને ગઈકાલે કોરોના વિસ્ફોટ થયો હોય તેમ આણંદ શહેરમાં ૧૯ અને જીલ્લામાં ૨૮ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા હતા. જેને લઈને જીલ્લાનું તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. અને બહારના જીલ્લામાંથી કોરોના પોઝીટીવ દર્દીઓ આણંદ શહેર કે જીલ્લામાં પ્રવેશે નહી તે માટે જીલ્લા બહારથી આવતા દર્દીઓનું કોરોના પરીક્ષણ કર્યા બાદ જ તેઓને પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. આણંદ શહેરમાં પણ સામરખા ચોકડી પાસે પોલીસ અને આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા કોરોના પરીક્ષણ સેન્ટર શરુ કરવામાં આવ્યું છે અને જીલ્લા બહારથી આવતા લોકોનું આરોગ્ય પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને જાે તેઓનું કોરોના પોઝીટીવ રીપોર્ટ આવે તો તેઓને શહેરમાં પ્રવેશ કરતા અટકાવામાં આવી રહ્યા છે. તેમજ નેગેટીવ રીપોર્ટ આવે તો જ શહેરમાં પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button