ટૉપ ન્યૂઝઆણંદકોરોનાગુજરાત

આણંદ જિલ્લામાં કોરોના વાયરસ બેકાબુ આજે વધુ 22 પોઝીટીવ કેસો નોંધાયા

આણંદ જિલ્લામાં કોરોના વાયરસના સરકારી ચોપડે આજે વધુ 22 પોઝીટીવ કેસો નોંધાયા છે આજે નોંધાયેલા પોઝીટીવ કેસોની માહિતી અને સમગ્ર જિલ્લાની પરિસ્થિતિ નીચે પ્રમાણે છે

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button