આણંદ

યાત્રાધામ ડાકોરમાં મહા પુનમે ઠાકોરજીના જેઠાભિષેક કરાયો

યાત્રાધામ ડાકોરમાં પ્રથમ વખત કોરોના બાદ મહાપુનમે શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખુલ્લું મુકાયું હતું. જાેકે જેઠ સુદ પુનમે ઠાકોરજીને જેઠાભિષેક સ્નાન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સવા સેર કેસર, આમળા, અરીઠા સહિતની પાંચ વસ્તુઓ દ્વારા ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવીને આરતી ઉતારવામાં આવી હતી. જેના દર્શનનો લાભ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ લીધો હતો.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button