આણંદ

આણંદ ઓવરબ્રીજ પાસે લોકો મજબુરી વશ નિયમો ભંગ કરીને એંગલ પરથી જવું પડતાં રોષ

આણંદ શહેરના પાધરિયા વિસ્તારમાં ગત ૭ મી એપ્રિલના રોજ કોરોના પોઝિટીવ કેસ મળ્યો હતો.તે પણ સ્વસ્થ થઇને ઘરે પરત ફર્યો છે.જયારે અન્ય કોઇ કેસ નોંધાયા નથી.તેમજ જતાં સીલ કરેલા વિસ્તારો ખોલવામાં આવતાં નથી.તેના કારણે લોકોને જીવનજરૂરીયાની વસ્તુઓ મેળવવા માટે ઓવરબ્રીજ ચઢીને એંગલો કુદીને જવું પડે છે. આમ મજબુરી વશ લોકડાઉના નિયમો ભંગ કરવો પડે છે. ત્યારે આ વિસ્તારના લોકો ઇચ્છે છે કે આ પ્રશ્ન ઝડપી ઉકેલ લાવવામાં આવે

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button