આણંદ

યાત્રાધામ ડાકોરની મુલાકાત લેતા માર્ગ મકાન વિભાગના કેબીનેટ મંત્રી પુર્ણેશ મોદી

આણંદ, તા. ૨
ખેડા જિલ્લાના પવિત્ર યાત્રાધામ ડાકોરમાં બુધવારે માર્ગ અને મકાન વિભાગના કેબિનેટ મંત્રી પુર્ણેશ મોદી મુલાકાતે આવ્યાં હતા. મંત્રીએ સૌપ્રથમ ડાકોર રણછોડજી મંદિરમાં દર્શન કર્યા હતા. જે બાદ સર્કિટ હાઉસ ખાતે ૮ યાત્રાધામોની વીડિયો કોન્ફરન્સથી બેઠક યોજી હતી. જેમાં યાત્રાધામોના વિકાસના પ્રશ્નોને વાંચા આપવામાં આવી હતી.
યાત્રાધામ ડાકોરમાં આજે બુધવારે કેબિનેટ મંત્રી પુર્ણેશ મોદી મૂલાકાતે આવ્યાં હતા. મંત્રીએ સૌપ્રથમ ડાકોર રણછોડજીના ચરણોમાં શિશ નમાવી દર્શન કર્યા હતા. જે બાદ ડાકોર સર્કિટ હાઉસ ખાતે અધિકારીઓ સાથે બેઠક અને વેબીનાર યોજ્યો હતો. ઉપરાંત રાજ્યના આઠ યાત્રાધામોની આજે ડાકોર ખાતે વીડિયો કોન્ફરન્સથી કેબિનેટ મંત્રી પુર્ણેશ મોદીએ સંવાદ કર્યો હતો. યાત્રાધામોને મળતી સુવિધાઓ, ગ્રાન્ટો સહિતની સુચાર વ્યવસ્થાની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને વિકાસકામોને વેગવંતુ કરાયું છે. આ ઉપરાંત મૂંઝવતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે પણ પ્રયાસો કરવામાં આવશે તેમ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું. યાત્રાધામોમાં જરૂરી સૂચનો લઈ યાત્રાધામોની સુવિધામાં વધારો કરાશે તેમ પણ કહ્યું હતું.
યાત્રાધામ ડાકોરમાં આજે બુધવારે કેબિનેટ મંત્રી પુર્ણેશ મોદી મૂલાકાતે આવ્યાં હતા. મંત્રીએ સૌપ્રથમ ડાકોર રણછોડજીના ચરણોમાં શિશ નમાવી દર્શન કર્યા હતા. જે બાદ ડાકોર સર્કિટ હાઉસ ખાતે અધિકારીઓ સાથે બેઠક અને વેબીનાર યોજ્યો હતો. ઉપરાંત રાજ્યના આઠ યાત્રાધામોની આજે ડાકોર ખાતે વીડિયો કોન્ફરન્સથી કેબિનેટ મંત્રી પુર્ણેશ મોદીએ સંવાદ કર્યો હતો. યાત્રાધામોને મળતી સુવિધાઓ, ગ્રાન્ટો સહિતની સુચાર વ્યવસ્થાની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને વિકાસકામોને વેગવંતુ કરાયું છે. આ ઉપરાંત મૂંઝવતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે પણ પ્રયાસો કરવામાં આવશે તેમ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું. યાત્રાધામોમાં જરૂરી સૂચનો લઈ યાત્રાધામોની સુવિધામાં વધારો કરાશે તેમ પણ કહ્યું હતું.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button