ગુજરાતટૉપ ન્યૂઝનવી દિલ્હી

ગુજરાતી ભાષાના ફરજિયાત શિક્ષણ મુદ્દે હાઈકોર્ટની સરકારને ટકોર

સરકારના પરિપત્ર અને નીતિનું જ સરેઆમ ઉલ્લંઘન થઇ રહ્યું છે

રાજ્યમાં પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી ભાષાનો ફરજિયાતપણે અમલ કરાવવા દાદ માંગતી જાહેરહિતની રિટ અરજીમાં આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજય સરકારને સવાલ કર્યો હતો કે, પ્રાથમિક શાળાઓમાં ફરજિયાતપણે ગુજરાતી ભાષા નહી ભણાવતી શાળાઓ વિરૂધ્ધ કયા પ્રકારના કડક પગલાં લઇ શકાય તે જણાવો. જેથી સરકારે બચાવ કર્યો કે, બોમ્બે પ્રાયમરી એજયુકેશન એકટ અને સરકારના આ અંગેના સંબંધિત પરિપત્ર મુજબ, જનરલ કાર્યવાહી થઇ શકે છે. જેથી હાઇકોર્ટે સરકારને માર્મિક ટકોર કરી કે, જનરલ નહી પરંતુ ચોક્કસ શું કડક શિક્ષાત્મક પગલાં લઇ શકાય તે અમને જણાવો. હાઇકોર્ટે પીઆઇએલની સુનાવણી તા.21મી ફેબ્રુઆરીએ એટલે માતૃભાષા દિને જ મુકરર કરી હતી.

હાઇકોર્ટે જણાવ્યું કે, રાજયની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ફરજિયાતપણે ગુજરાતી ભાષા ભણાવવા અંગે ખુદ સરકારનું તા.13-4-2018નું જાહેરનામું છે તેમછતાં જો શાળાઓ તેનું પાલન જ ના કરતી હોય તો આવી શાળાઓ સામે શું કડક પગલાં લઇ શકાય તે સ્પષ્ટ કરો. રાજયની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી ભાષાનો ફરજિયાતપણે અમલ કરાવવા દાદ માંગતી જાહેરહિતની અરજીમાં એડવોકેટ દ્વારા હાઇકોર્ટને જણાવાયું કે, સરકારનો પરિપત્ર હોવા છતાં પ્રાથમિક શાળાઓમાં ફરજિયાપણે ગુજરાતી ભાષા ભણાવવામાં આવતી જ નથી. સરકારના પરિપત્ર અને નીતિનું જ સરેઆમ ઉલ્લંઘન થઇ રહ્યું છે. મોટાભાગની ખાનગી શાળાઓ, અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ અને ગુજરાત બોર્ડ સિવાય અન્ય બોર્ડ જેવા કે, સીબીએસઇ, આઇસીએસઇ, આઇબી, એસજીબીએસઇ, સીઆઇસી વગેરેની શાળાઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી વિષય શીખવવામાં આવતો જ નથી. દરમ્યાન સરકાર તરફ્થી જણાવાયું હતું કે, ગુજરાતી ભાષા નહી ભણાવતી 23 શાળાઓને નોટિસ ફ્ટકારાઇ છે અને કાર્યવાહી ચાલુ છે.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button