નવી દિલ્હી

સ્વસ્થ થયેલા લોકોની સંખ્યા ૩૯૧૭૪ થઇ ગઇકોરોના ઃ ૧ લાખથી વધુ કેસો

નવી દિલ્હી,તા. ૧૯
કોરોના વાયરસના કારણે દેશભરમાં આતંક જારી છે. કોરોના વાયરસના નવા નવા કેસો સપાટી પર આવી રહ્યા છે. હવે કોરોના કેસોની સંખ્યા એક લાખ કરોડના આંકડાને પાર કરી ગઇ છે. સરકારના આંકડા મુજબ કોરોનાના કેસોની સંખ્યા ભારતમાં ૧૦૧૧૩૯ સુધી પહોંચી ગઇ છે. જ્યારે મોતનો આંકડો ૩૧૬૩ સુધી પહોંચી ગયો છે. ૩૯૧૭૪ લોકો આ બિમારીથી સ્વસ્થ થઇને ઘરે જઇ ચુક્યા છે. છેલ્લા ૨૪ કલાકના ગાળામાં જ ૪૯૭૦ નવા કેસો સપાટી પર આવી ગયા છે. જ્યારે ૧૩૪ લોકોના મોત થયા છે. રાજ્યોની વાત કરવામાં આવે તો મહારાષ્ટ્રમાં કેસોની સંખ્યા સૌથી વધારે રહેલી છે. જ્યાં કેસોની સંખ્યા ૩૫ હજારથી ઉપર પહોંચી ચુકી છે. જ્યારે ગુજરાતમાં કેસોની સંખ્યા ૧૧૭૪૫ નોંધાઇ ગઇ છે. કોરોનાના લાખ કેસો ધરાવતા દેશોમાં હવે ભારત પણ સામેલ છે. ભારતમાં કેસોની સંખ્યા એક લાખ કરતા ઉપર પહોંચી ગઇ છે. આની સાથે જ કેસોની સંખ્યા ચીન કરતા વધારે થઇ ગઇ છે. કોરોનાના ફેલાવાને રોકવા માટે વિવિધ પગલા લેવામાં આવી રહ્યા હોવા છતાં Âસ્થતી કાબુમાં આવી રહી નથી. મુંબઇમાં સૌથી વધારે કેસો રહેલા છે. આવી જ રીતે બીજા સ્થાન પર અમદાવાદ છે.ભારતમાં પણ કેસોની સંખ્યા રેકોર્ડ ગતિથી વધી રહી છે. ભારતમાં કેસોની સંખ્યા હવે લાખના આંકડા સુધી પહોંચવા આવી છે. દેશની વાત કરવામાં આવે તો મહારાષ્ટ્રમાં કેસોની સંખ્યા વધીને હવે ૩૫ હજારથી વધારે પહોંચી ગઇ છે. હાલમાં ૩૨ રાજ્યો કોરોના વાયરસના સકંજામાં આવેલા છે. જુદા જુદા રાજ્યોમાં કેસોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. દેશના પાચ રાજ્યોમાં હાલત વધારે ખરાબ થયેલી છે.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button