Anand

Unlock-1 ને લઈને આંનદ જિલ્લા કલેક્ટર દ્રારા પાડવામાં આવ્યું જાહેરનામું। જાણો નિયમો

હાલમાં વિશ્વભરમાં કરીના વાયરસ COVID-10 ને વહા હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી.જાહેર કરેલ છે, ભારતમાં પણ COVID.19 ના વધારે કેસો નોંધાયેલ છે, જે કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ સુધી લોકડાઉન જાહેર કરેલ હતું. જે અનુસંધાને કોરીના વાયરસ COVID.19 ના ઝડપી સંક્રમણને ધ્યાને લેતાં તકેદારીના ભાગરૂપે લોકોની વધુ અવર-જવર વાળા જાહેર અને ખાનગી સ્થળોએ વાયરસને ફેલાતી અટકાવવા સારૂ આમુખ-૩થી જાહેરનામુ બહાર પાડવામાં આવેલ છે,

સમગ્ર દેશમાં COVI)-19 ની અટારી ધ્યાને લેતા National Disaster Managernent Authority ના નિર્દેશો મુજબ આમુખ-૧થી કન્ટેનમેન્ટ છીનમાં તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦ સુધી લોકડાઉનની અવધિ લંબાવવામાં આવેલ છે તથા કટેનમેન્ટ ઝોન સિવાયના વિરતારોમાં પ્રતિબંધિત પ્રવૃત્તિઓ તબકકાવાર ખોલવાનો હુકમ કરવામાં આવેલ છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૦ના હુકમ સાથેની (juidelines for Phased Rc-opening (Unlock 1) નો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહે છે,

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button