આણંદ

આણંદ જીલ્લા પુરવઠા વિભાગ દ્વારા એનએફએસએ કાર્ડ ધારકોને આજથી અનાજ વિતરણની કામગીરી શરુ

આણંદ જીલ્લા પુરવઠા વિભાગ દ્વારા એનએફએસએ કાર્ડ ધારકોને આજથી અનાજ વિતરણની કામગીરી શરુ કરી છે. જાકે આ વખતે નિયમિત અનાજની સાથે પ્રધાનમંત્રી યોજના હેઠળ મળીને કુલ બે વખતનું અનાજ વિતરણ કરવા માટે દરેક દુકાનદારોને જણાવ્યું હતું તેમજ દુકાન પર કોરોનાના રક્ષણ માટેની તમામ તકેદારી રાખવા જણાવ્યું છે. આજે સવારથી જ આણંદ શહેરની ૨૯ જેટલી રેશનીંગની દુકાનો ઉપર સીરીયલ નંબર પ્રમાણે અનાજ વિતરણની કામગીરી શરુ થઈ ગઈ છે. પરંતુ હજુ પણ કેટલાક દુકાનદારો નાના રેશનકાર્ડ ધારકોને ડબલ અનાજ વિતરણ નહી કરતા હોવાની ફરિયાદો પણ પહેલા દિવસે જાવા મળી છે. આ બાબતે વહીવટી તંત્ર દ્વારા પુરતી તકેદારી રાખીને ગરીબોને પુરતા પ્રમાણમાં અનાજ મળી રહે તેવા પ્રયાસ કરવા જાઈએ. તેમ સૌ કોઈ ઈચ્છે છે.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button