આણંદગુજરાત

આણંદ જિલ્લામાં વધતો જતો કોરોના વાયરસનો આતંક :જાણો આજે નોધાયા કેટલા વધુ કેસ

આણંદ જિલ્લામાં વધતો જતો કોરોના વાયરસનો આતંક જોવા મળ્યો છે આજે આણંદ જિલ્લામાં વધુ ૧૧ કોરોના ના પોઝીટીવ કેસો નોધાયા છે.નોધાયેલા કેસો માં આણંદ તાલુકામાં-૩ કેસ,ખંભાત તાલુકામાં-૩ કેસ,તારાપુર તાલુકામાં-૨ કેસ , પેટલાદમાં-૨ અને સોજીત્રામાં ૧ કોવિડ-૧૯ ના પોઝીટીવ કેસો નોધાયા છે

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button