નવી દિલ્હી

રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ ૨૧મી સદીના ભારતના ફાઉન્ડેશન તરીકે કામ કરશે ઃ વડાપ્રધાન મોદી

નવી દીલ્હી,તા.૭
શિક્ષા નીતિ અંગે વડાપ્રધાન મોદીએ સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ શિક્ષા નીતિને કાગળની સાથે અમલમાં પણ લાવવામાં આવશે. લાંબા સમયથી આ અંગે મંથન કર્યા બાદ આ નીતિ અમલમાં મુકવામાં આવી છે. જ્યાં સુધારાની જરૂર હતી ત્યાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. નવી શિક્ષા નીતિમાં કોઈ સાથે ભેદભાવ થશે નહીં. રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ ૨૧મી સદીના ભારતના ફાઉન્ડેશન તરીકે કામ કરશે.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button