આણંદગુજરાતવરસાદ

આણંદ-ખેડા જિલ્લામાં ધોધમાર પડ્યો વરસાદ: જાણો ક્યાં કેટલો પડ્યો વરસાદ

આણંદ અને ખેડા જિલ્લમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો
ગત 24 કલાકમાં આણંદ અને ખેડા જિલ્લાના મોટાભાગના વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો છે. આણંદ જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ આણંદ તાલુકામાં 12.5 ઇંચ છે. ઉપરાંત બોરસદ, પેટલાદ, આંકલાવ, ખંભાત, સોજિત્રા, તારાપુરમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. ખેડા જિલ્લામાં નડિયાદમાં 7.8 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button